Niepoprawna pisownia

spółczucie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

współczucie

Poprawna pisownia, znaczenie: forma litości okazywana osobie nieszczęśliwej bądź cierpiącej, uczuciowe solidaryzowanie się z osobą nieszczęśliwą. Dawniej oznaczało również wspólne odczuwanie czegoś (wspólnotę uczuć).


Niepoprawna pisownia

współ czucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wspułczucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spułczucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w spółczucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współczócie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzpółczucie

Niepoprawna pisownia