Obie te formy są jak najbardziej poprawne, jednak różnią się znaczeniem, dlatego zachęcamy do lektury poniższego opracowania, które pomoże w wybraniu formy właściwej dla kontekstu zdania.

Poprawna pisownia

chodź

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chodź jest formą trzeciej osoby liczby pojedynczej trybu rozkazującego od czasownika chodzić. Słowo chodzić w języku polskim znaczy tyle, co przemieszczać się o własnych nogach, na piechotę.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodź tu do mnie, przytul się po prostu i zapomnij o tym, co było złe.
No chodź już, przestań się stroić, bo naprawdę nie zdążymy do twojej matki na obiad.
Chodźmy stąd, tu jest bardzo niebezpiecznie i im dłużej tu przebywamy, tym mniej komfortowo się czuję.


Poprawna pisownia

choć

Poprawna pisownia, znaczenie: choć natomiast, mimo, że może być traktowane jako forma fonetyczna wyrazu fchoć ma zupełnie inne znaczenie. Przede wszystkim jest to spójnik i partykuła. Przy pomocy spójnika choć potwierdza się prawdziwość treści, która została zawarta w pierwszej części zdania, chociaż przytoczone okoliczności lub argumenty w drugiej części temu zaprzeczają. Gdy pojawia się jako partykuła, choć podkreśla meritum sprawy, która jest najważniejsza dla mówiącego. Choć jest skrótem od chociaż.

Przykłady poprawnej pisowni

Choć panowała nieprzenikniona ciemność, Marianna stała w oknie i próbowała coś wypatrzyć.
Choć nie jestem już może najmłodszy, nadal mam dużo energii i zapału.
Czy możesz choć raz zachować się jak mężczyzna i podjąć wyzwanie zamiast uciekać?