Poprawna pisownia

10-lecie

Poprawna pisownia, znaczenie: 10-lecie oznacza specyficzny, wyodrębniony okres czasu, ważny dla mówiącego z jakiegoś powodu. Inaczej można go nazwać dekadą. Jednocześnie, może oznaczać dziesiątą rocznicę jakiegoś wydarzenia, ważnego dla mówiącego, na przykład urodzin.
Rzeczownik 10-lecie poprawnie zapisujemy bez dodawania cząstki -cio. Wyraz ten składa się z dwóch słów, połączonych interfiksem -o-. Można go zapisywać słownie jako dziesięciolecie, albo w sposób mieszany, liczbowo-słownie, jako 10-lecie. Warto przy tym zwrócić uwagę, że łącznik w postaci myślnika stosuje się w wyrazach złożonych, w których na początku znajduje się liczba albo litera.

Przykłady poprawnej pisowni

Z powodu 10-lecia otwarcia tego teatru, można było kupić bilety na sztukę za połowę ceny.
Jest to 10-lecie istnienia naszego zespołu muzycznego, dlatego przygotowaliśmy nowy singiel.
Czy jest możliwe, że w ciągu ostatniego 10-lecia średnia temperatura w naszym kraju wzrosła o pięć stopni?


Niepoprawna pisownia

10-cio lecie

Niepoprawna pisownia