Choć wyrażenia w innych i winnych brzmią identycznie, nie należy stosować ich zamiennie, ponieważ są odrębnymi częściami mowy i ich znaczenia różnią się. Z tego powodu opracowaliśmy poniżej definicje każdego ze znaczeń, wzbogacając je dodatkowo praktycznymi przykładami, które ułatwią zapamiętanie różnicy. Przypominamy również o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych z znajdującej się pod opracowaniem sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

w innych

Poprawna pisownia, znaczenie: w innych to połączenie przyimka w oraz odmienionego w dopełniaczu i miejscowniku liczby mnogiej wyrazu inny. Ten z kolei może spełniać funkcje zaimka nieokreślonego i w takim przypadku oznacza: nie ten, jakiś odmienny, może być również przymiotnikiem i wówczas oznaczać: odmienny, wyglądający, zachowujący się inaczej niż zwykle. Jeśli opisane wyrazy po prostu występują obok siebie w zdaniu, to nie należy ich łączyć.

Przykłady poprawnej pisowni

W innych przypadkach, nieokreślonych w poniższej umowie, należy kierować się odpowiednimi ustawami.
W innych krajach święto matki obchodzi się w różnych miesiącach.
W Warszawie ceny mieszkań są znacznie wyższe niż w innych miastach.


Poprawna pisownia

winnych

Poprawna pisownia, znaczenie: winnych to przymiotnik winny odmieniony w dopełniaczu i miejscowniku liczby mnogiej. Terminem tym określamy kogoś będącego sprawcą czegoś złego, obarczonego winą, ale także osobę zobowiązaną do czegoś, muszącą komuś coś oddać. Jest to pojedyncze słowo, dlatego zawsze zapisujemy je razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Sąd skazał winnych kradzieży na pół roku pozbawienia wolności.
Trzeba koniecznie znaleźć winnych tej tragedii!
Nie wiesz, kto zniszczył Ci kurtkę? Już ja znajdę winnych.