Poprawna pisownia

zgoła

Poprawna pisownia, znaczenie: zgoła to inaczej całkiem, kompletnie, czy absolutnie. Często odnoszone jest także do sytuacji, w której jakaś cecha pojawiła się w stopniu większym, niż mówiący się spodziewał. Wykorzystywane jest między innymi dla podkreślenia różnic.
Zgoła zawsze zapisujemy łącznie. Jest to wyrażenie przyimkowe, które istniało już XVII wieku. Ze względu na jego historyczną przeszłość, jego pisownia jest tradycyjnie uwarunkowana jako łączna, gdyż wyrażenie przyimkowe, które pochodzą ze staropolskiego i stały się zrostami, zapisujemy zawsze razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Mieli zgoła odmienne zdanie, dlatego często widziano, jak się kłócili lub bili między sobą.
Twoje zdanie jest zgoła inne, ale ja myślę, że państwo powinno decydować o sprawach politycznych, a nie kościół.
W średniowieczu życie wyglądało zgoła inaczej, do edukacji miała dostęp głównie arystokracja.


Niepoprawna pisownia

z goła

Niepoprawna pisownia