Niepoprawna pisownia

na zajutrz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nazajutrz

Poprawna pisownia, znaczenie: nazajutrz to inaczej jutro, następnego (kolejnego) dnia.
Nazajutrz jest przysłówkiem złożonym, w skład którego wchodzą słowa na oraz zajutrz. Określenie to utworzyło zrost językowy, który decyduje o tym, iż nie należy go rozdzielać na składowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdybym nazajutrz nie przyszedł na umówione spotkanie, będzie to oznaczało, że zatrzymał mnie jakiś ważny powód.
Moja mama nazajutrz wybiera się do lekarza, który ma skontrolować, jak zrasta się jej kość po złamaniu.
Wczoraj odwiedziłem rodziców, dzisiaj teściów, a nazajutrz spotkam się z dawnymi kolegami.


Niepoprawna pisownia

nazajutsz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nazajutż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na za jutrz

Niepoprawna pisownia