Niepoprawna pisownia

cuż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cóż

Poprawna pisownia, znaczenie: zaimek ten należy za każdym razem pisać przez ó oraz przez ż. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że ó zapisujemy wówczas, jeśli w innej formie tego samego wyrazu lub też w wyrazie pokrewnym ó wymienia się na o, a czy e. W tym przypadku zachodzi wymiana cóżco. Jeśli chodzi o głoskę ż, to jej pisownię uzasadnia reguła, mówiąca że zapisujemy ją jeśli wchodzi w skład partykuły -że lub tworzy partykułę .
Cóż jest to zaimek rzeczowny pytajny, który w zdaniach najczęściej wprowadza pytania o orzeczniki. Jest zdecydowanie bardziej nacechowany emocjonalnie niż zaimek co, o podobnym znaczeniu. Za pomocą wyrazu cóż możemy również tworzyć pytania retoryczne, także silnie zabarwione emocjonalnie.

Przykłady poprawnej pisowni

No i cóż ja mogę poradzić na Twoje słabe oceny? Pora zacząć się uczyć.
O, pod nasz dom podjechał kurier. Ciekawe, cóż takiego wiezie nam tym razem.
Skąd mogę wiedzieć, o cóż chodzi Ci tym razem? Nie czytam w Twoich myślach.


Niepoprawna pisownia

córz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

curz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cusz

Niepoprawna pisownia