Niepoprawna pisownia

białoczerwony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biało-czerwony

Poprawna pisownia, znaczenie: biało-czerwony to poprawna pisownia tego koloru, który oznacza kolory biały i czerwony, znajdujące się na przedmiocie jednocześnie, jako dwie oddzielne barwy. Piszemy go z łącznikiem, zgodnie z zasadą polskiej pisowni, mówiącą, iż przymiotniki (w tym kolory) równorzędne zapisujemy zawsze z myślnikiem. Dotyczy to np. pasków.
Wyjątek od tej reguły mogłaby stanowić sytuacja, w której mielibyśmy niejednolite zabarwienie, będące nierównorzędną mieszaniną kolorów, np. kolor szary z domieszką niebieskiego to niebieskoszary. W tym przypadku drugi człon oznacza główną barwę, podczas gdy pierwszy ją uściśla – oznacza więc odcień.
Kolor biało-czerwony po zmieszaniu daje jednak różowy, dlatego biało-czerwony jest używany praktycznie wyłącznie w znaczeniu równorzędnym.

Przykłady poprawnej pisowni

Biało-czerwoni wygrali dzisiaj mecz, dobrze by było, gdyby utrzymali dobrą passę przez cały sezon.
Biało-czerwona flaga zawisła na wielu budynkach użyteczności publicznej w dniu święta flagi.
Biało-czerwona wstęga zdobiła wieńce, złożone przez harcerzy na Grobie Nieznanego Żołnierza.


Niepoprawna pisownia

biało czerwony

Niepoprawna pisownia