Poprawna pisownia

zawita

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawi się gdzieś, przybędzie dokądś.


Niepoprawna pisownia

za wita

Niepoprawna pisownia