Słowo niewłaściwa, jak również nie właściwa można zapisać na dwa sposoby, jednak jest to uzależnione od kontekstu, w którym chcemy ich użyć.

Poprawna pisownia

niewłaściwa

Poprawna pisownia, znaczenie: niewłaściwa jest określeniem stosowanym częściej. Oznacza, że dana rzecz jest nieodpowiednia, niezgodna z wymaganiami lub oczekiwaniami, błędna. Wyraz ten opisuje pewną cechę, bez porównywania jej czy podkreślania. Nie wymaga uzupełnienia przez dalsze cechy.

Przykłady poprawnej pisowni

Moim zdaniem to niewłaściwa decyzja, ale jeśli się przy niej upierasz, nic nie będę mógł zaradzić.
Uważam, że to niewłaściwa droga, przez co będziemy chodzić znacznie dalej, więc wybierzmy tamtą.
Niewłaściwa waga u człowieka może prowadzić do wielu chorób, między innymi do cukrzycy.


Poprawna pisownia

nie właściwa

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie właściwa może być stosowane wyjątkowo, kiedy chcemy podkreślić różnicę pomiędzy dwiema cechami i uwypuklić, jaka jest jedna z nich. Jest to warunkowe zastosowanie pisowni rozłącznej, które powinno być intencjonalne i wymaga uzupełnienia przez drugą część zdania.

Przykłady poprawnej pisowni

Taka decyzja była nie właściwa, tylko kompletnie błędna, więc na pewno nie będę jej pochwalać.
Zasada, którą się kierowała, była nie właściwa, tylko niezgodna z ogólnie przyjętym dobrem społeczności.
Według Dagmary to była nie właściwa, tylko prowadząca na manowce droga, ale nikt jej nie słuchał.