Zarówno wyraz atrakcją jak i atrakcjom funkcjonuje w języku polskim – są to różne formy deklinacyjne tego samego słowa podstawowego, a mianowicie rzeczownika atrakcja. Nazywamy tak coś wyjątkowo interesującego, dostarczającego ludziom przyjemności lub rozrywki. Zapoznaj się z definicjami i przykładami praktycznego użycia każdej z form, a w razie niejasności pozostaw swoje pytanie do naszej redakcji w sekcji komentarzy na dole strony.

Poprawna pisownia

atrakcjom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie atrakcjom to wyraz podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Tego typu postacie deklinacyjne rzeczowników powinny zawsze kończyć się przez om.

Przykłady poprawnej pisowni

Atrakcjom nie było końca i kiedy wieczór wreszcie dobiegł końca, zmęczone dzieci momentalnie zasnęły.
Coroczny piknik fotograficzny to okazja do poznania naszego regionu dzięki różnego rodzaju atrakcjom i konkursom z nagrodami.
Ten szlak przez lata cieszył się sporą popularnością dzięki takim atrakcjom jak las, okoliczne bunkry, pobliskie piękne plaże.


Poprawna pisownia

atrakcją

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie atrakcją to z kolei forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Warto zwrócić uwagę, że we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, nakazująca, by rzeczowniki, liczebniki, zaimki, przymiotniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej były zawsze kończone samogłoską ą, stąd taki a nie inny zapis omawianego wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Główną atrakcją wieczoru był pokaz sztucznych ogni.
Wielki korowód dożynkowy był atrakcją minionego weekendu.
Podczas pokazu filmu dodatkową atrakcją będzie możliwość spotkania się z jego reżyserem i scenarzystą.