Niepoprawna pisownia

energi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

energii

Poprawna pisownia, znaczenie: energii to odmienione słowo energia. Pochodzi ono od greckiego wyrazu enérgeia, oznaczającego czynność lub działanie. Obecnie używa się go w kilku podstawowych znaczeniach:
1. w fizyce i chemii jest to skalarna wielkość, która może być opisana za pomocą wzoru i wyliczona;
2. w filozofii oznacza potencjalną siłę napędową wydarzeń, jest tak z przeciwieństwem materii;
3. opisuje się tak cechę człowieka, decydującą o jego chęci do podejmowania działań;
4. potocznie oznacza prąd elektryczny.
Energia jest słowem obcego pochodzenia, które zostało pozostawione w języku polskim prawie bez modyfikacji. Odnosi się do jego zasada, która mówi, iż wszystkie zapożyczenia, które kończą się na -ia, występujące po spółgłosce, należy odmieniać przy użyciu -ii na końcu. Takie formy pojawiają się w miejscowniku, celowniku i dopełniaczu.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzeba w to włożyć za wiele energii, aby chciało mi się podejmować takie wyzwanie, więc sobie odpuszczę.
Ciało pozbawione energii kinetycznej nie porusza się, może jednak posiadać energię potencjalną.
Krzysiek ma dziś mnóstwo energii, wydaje się, iż mógłby przenosić góry, gdyby ktoś mu kazał.


Niepoprawna pisownia

energji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

energjii

Niepoprawna pisownia