Niepoprawna pisownia

niebrak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie brak

Poprawna pisownia