Niepoprawna pisownia

do rysowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dorysowana

Poprawna pisownia