Poprawna pisownia

mięli

Poprawna pisownia, znaczenie: choć słowo mięli w pierwszej chwili wydaje się błędem językowym słowa mieli, to jest to poprawna forma. Mięli pochodzi od słowa miąć, które oznacza gniecenie czegoś, niszczenie. Mięli jest czasownikiem w liczbie mnogiej, w trzeciej osobie i w czasie przeszłym.

Poprawna pisownia

mieli

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo mieli ma dwa znaczenia. W pierwszym znaczeniu jest formą słowa mieć. Mieli jest czasownikiem w trzeciej osobie, w liczbie mnogiej i w czasie teraźniejszym. Oznacza:
• Posiadać coś – mieli dom.
• Zawierać coś, składać się z czegoś – mieli duże skrzydła.
• Być wyposażonym w coś, odznaczać się jakąś cechą – mieli siwe włosy.
• Doznawać czegoś, charakteryzować się czymś – mieli dobre zamiary.
• Pozostawać w jakiejś relacji – mieli wielu przyjaciół.
• Pozostawać w jakieś sytuacji, w jakimś stanie rzeczy – mieli dobre życie.
• Brać w czymś udział – mieli egzamin.
• Coś zamierzać – mieli się wprowadzić, mieli mieć.
W drugim znaczeniu słowo mieli pochodzi od czasownika mielić i oznacza rozdrobnienie, przerobienie czegoś na proszek. I w tym przypadku jest czasownikiem w trzeciej osobie, w czasie teraźniejszym i w liczbie pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Neandertalczycy wymarli przedstawiciele rodzaju Homo mieli dużo owłosienia, byli krępej budowy i byli podobni do małp.
Współczesny młyn zbożowy odznacza się niewielką wydajnością, mieli z reguły poniżej 100 ton ziarna na rok i jest najczęściej atrakcją turystyczną.
Nastoletni chłopcy, aby pozbyć się złej energii, pouczeni przez psychologa gnietli i mięli kartki papieru.


Niepoprawna pisownia

mnieli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mjeli

Niepoprawna pisownia