Poprawna pisownia

chowa

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik ten należy zawsze pisać przez ch, co uzasadnia jego etymologia. Został on zapożyczony przez Polaków z języka czeskiego. Występuje w nim termin chowati, oznaczający: chować, uchować się od czegoś. W polszczyźnie obowiązuje zasada, mówiąca, że wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z oryginałem, stąd prawidłowa jest pisownia przez ch.
Chowa to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz w czasie teraźniejszym czasownik chować. Oznacza on: ukrywać kogoś lub coś przed kimś, pielęgnować, wychowywać, ale także hodować, grzebać zmarłych. Po dodaniu zaimka zwrotnego się uzyskujemy czasownik zwrotny niedokonany chować się, oznaczający: wychowywać się, ukrywać się przed kimś.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem pewna podziwu dla niej – samodzielnie chowa trójkę dzieci.
Biegałam za moim młodszym braciszkiem, patrząc jak chowa się przede mną za drzewami.
Śmialiśmy się do rozpuku z kolegi, opowiadającego jak chowa się w szafie przed rodzicami wracającymi z wywiadówki.


Niepoprawna pisownia

howa

Niepoprawna pisownia