W języku polskim wiele wątpliwości budzi to, czy powinniśmy używać wyrazu radcy czy radcowie. Zgodnie z Wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny pod redakcją A. Markowskiego dopuszczone do użytku są obie powyższe formy. Choć słownik zaznacza, że wersja radcowie jest nieco rzadziej stosowana, jest tak samo poprawna jak forma krótsza. Obu można używać zarówno w mowie jak i w piśmie. Co ciekawe, w Słowniku ortoepicznym. Jak mówić i pisać po polsku S. Szobera z 1937 roku wyraźnie zaznaczona była wyłącznie forma radcowie, jednak już kilka lat później, w słowniku z roku 1945 roku pojawiają się oba wyrazy.
Radcowie czy też radcy to odmieniona w mianowniku liczby mnogiej postać rzeczownika radca. Terminem tym określamy urzędnika w administracji państwowej, który jest odpowiedzialny za jeden dział.

Poprawna pisownia

radcy

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Moi dwaj najbliżsi koledzy to radcy prawni.
Oni oboje to radcy prawni, nic dziwnego, że stać ich na więcej niż przeciętnego człowieka.
W tej kamienicy rezydują głównie radcy prawni.


Poprawna pisownia

radcowie

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Radcowie prawni to w Polsce wolny zawód zaufania publicznego.
Radcowie prawni to jeden z najbardziej pożądanych zawodów we współczesnej Polsce.
Przepraszam, czy tutaj pracują radcowie Nowak i Kowalski?