Poprawna pisownia

zarzucaliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zażucaliście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzucaliście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarzócaliście

Niepoprawna pisownia