Hurra (bądź hura) to wykrzyknik, którego używamy, by wyrazić ogromną radość, a także by zachęcić do wiwatowania na cześć kogoś lub też z powodu jakiegoś osiągnięcia.
Współcześni językoznawcy są zgodni – w języku polskim możemy używać zarówno wersji hurra, nieco bardziej zbliżonej do oryginalnego okrzyku hurray, który został zapożyczony z języka angielskiego, jak i nieco bardziej spolszczonej formy, czyli hura Obie formy funkcjonują równoważnie, a więc mamy pełną dowolność w wyborze jednej z nich..

Poprawna pisownia

hurra

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Hurra! Znów udało nam się obronić tytuł mistrzów świata!
Wszyscy wstrzymali na moment oddech, by po udanym skoku tyczkarza wykrzyknąć Hurra!


Poprawna pisownia

hura

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Wszyscy śmiali się i wiwatowali, krzycząc Hip hip… Hura, hura, hura! na cześć powracających z udanej misji ratunkowej podróżników.
Hura! Dostałem się na wymarzone studia!


Niepoprawna pisownia

chura

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

churra

Niepoprawna pisownia