Poprawna pisownia

w tym

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie w tym należy zapisywać łącznie. Jest wyrażeniem przyimkowym, z przyimkiem w oraz zaimkiem tym. Zgodnie z ogólną zasadą polszczyzny, zawsze zapisujemy wyrażenia przyimkowe oddzielnie.
W tym występuje jako wyrażenie w wielu kontekstach. Podkreśla w nich, że coś wydarzyło się dokładnie w danym momencie albo danym miejscu. Zazwyczaj oznacza bieżący czas albo miejsce przebywania, które można łatwo zlokalizować, jest znane rozmówcom albo może zostać wskazane.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym pudełku znajdują się wyłącznie moje stare zabawki, więc możesz z nimi zrobić, co chcesz.
Opowiadała kolegom z zapałem, jak w tym roku pojechała na wakacje do cioci do Francji.
Rok temu był na studiach i w tym czasie nie spodziewał się jeszcze, że znajdzie tak dobrą pracę.


Niepoprawna pisownia

wtym

Niepoprawna pisownia