Zarówno niecałe, jak i nie całe, są poprawnie zapisanymi wyrażeniami. Należy jednak wziąć pod uwagę kontekst zdania, ponieważ dopiero on wpływa na to, czy dany wyraz został prawidłowo użyty i czy jest zgodny z polską ortografią.
Zapis słowa niecałe wyjaśnia reguła, która mówi, że partykułę nie z przymiotnikami zapisujemy łącznie. Wyjątkowo nie całe może zostać zapisane rozdzielnie, ale pod warunkiem, że używa się go w celu określenia podziału całości na części. Oba wyrażenia niecałe oraz nie całe mają zbliżone znaczenie.

Poprawna pisownia

niecałe

Poprawna pisownia, znaczenie: niecałe informuje o tym, że jakiś przedmiot bądź wypowiedź nie zawiera wszystkich składowych części, nie jest kompletna lub dokończona. Słowo to nie wymusza podawania szczegółów dotyczących całości, ani jej części składowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Niecałe dwa tygodnie byłem na wakacjach w Grecji, dlatego byłem niedostępny telefonicznie i mailowo.
Anka kupiła niecałe trzy kilo jabłek, gdyż zamierza z nich upiec swoją ulubioną szarlotkę z cynamonem.
Andrzej miał niecałe siedem lat, kiedy okazało się, że ma uczulenie na pyłki traw, kurz i sierść.


Poprawna pisownia

nie całe

Poprawna pisownia, znaczenie: nie całe z kolei musi informować bardziej szczegółowo o podziale i wymaga podania konkretnej ilości części, które zostały opisane w zdaniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Wykonałem nie całe, ale ćwierć z tego zadania, które mi zleciłaś, jednak po obiedzie zrobię resztę.
Nie całe ciasto, a jedynie połowa z niego została podzielona między gości. Później ukroję więcej.
Na nowy komputer wydał nie całe zaoszczędzone pieniądze, ale ponad połowę. Teraz pewnie będzie grał przez cały dzień i noc.