Poprawna pisownia

chodzić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chodzidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hodzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hodzidź

Niepoprawna pisownia