Poprawna pisownia

następną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

następnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nastempnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nastempną

Niepoprawna pisownia