Poprawna pisownia

następną

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo następną należy zapisywać przez ą. Wynika to z zasady języka polskiego, która mówi, iż wyrazy zakończone na a w mianowniku, podczas odmiany należy zapisywać przed nosowe samogłoski ą lub ę. Końcówka taka pojawia się w bierniku, odpowiadającym na pytania: kogo? co?
Następną oznacza rzecz kolejną, drugą lub tę, która występuje po wcześniejszej, o której była mowa. Określenie może być używane w odniesieniu do rzeczy nowej, która zastąpi starą. Odnosi się także do odcinka czasu, który następuje po wcześniejszym.

Przykłady poprawnej pisowni

Weź następną gąbkę do mycia naczyń, bo ta jest już bardzo zużyta i trudno nią domyć talerze.
Przez następną godzinę będziemy grać w baseball, ale jeśli ktoś go nie lubi, może iść do tamtej grupy na siatkówkę.
Czekam na następną kolejkę, ponieważ wcześniejsza była tak zatłoczona, że się nie zmieściłem.


Niepoprawna pisownia

następnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nastempnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nastempną

Niepoprawna pisownia