Niepoprawna pisownia

zalerzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zależy

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to jedna z form czasownika nieprzechodniego zależeć, który w języku polskim ma dwa różne znaczenia. Po pierwsze, możemy określić nim uwarunkowanie czegoś przez coś czy bycie uzależnionym od czyjegoś działania lub funkcjonowania. Warto zapamiętać, że w takiej konstrukcji zdania po czasowniku użyjemy zawsze rzeczownika w dopełniaczu. Drugim zastosowaniem tego czasownika jest przekazanie pragnienia czy potrzeby. Wówczas budując zdanie należy zastosować schemat: zależy + rzeczownik w celowniku + na + rzeczownik w miejscowniku.
Jedyną poprawną formą zapisu powyższego wyrażenia jest zapis przez ż. Można go wytłumaczyć na dwa sposoby. Po pierwsze ż może wymienić się na g w czasowniku zalegać, choć brak tu wystarczającej bliskości znaczeniowej. Po drugie można sięgnąć do czasów języka prasłowiańskiego, w którym występowało określenie legti, znaczące właśnie zależeć. W miarę upływu lat głoska g została przekształcona we współczesne ż i tak rozpoczęła się ewolucja znanego nam dziś wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo mi zależy żeby uporać się z nauką przed wyjazdem na długi weekend.
To, czy dziś się z Tobą spotkam, zależy między innymi od humoru mojego szefa.
Sukces terapii nerkozastępczej zależy w ogromnym stopniu od opieki personelu medycznego.