Poprawna pisownia

przeciek

Poprawna pisownia, znaczenie: przeciek jest rzeczownikiem odczasownikowym w liczbie pojedynczej i pochodzi od słowa przeciekać. Synonimy: przeciekanie, przeciec. Przeciek piszemy przez rz, w oparciu o regułę ortograficzną, że po spółgłoskach pisze się rz. W związku z tym, że p jest spółgłoską bezdźwięczną, to wymawiamy rz, jak sz.
Przeciek może oznaczać nieoczekiwany wypływ, przedostawanie się cieczy, gazu lub innej substancji, w wyniku nieszczelnej izolacji. Przeciek to również miejsce tego wypływu oraz ujawnienie poufnych informacji (w mowie potocznej).

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj zadzwoniłam pod numer 112 i zgłosiłam przeciek wody z rury zasilającej znajdującej się w piwnicy.
W dniu wczorajszym budowa obiektu rekreacyjno-sportowego została przerwana, z powodu przecieku wody z uszkodzonej rury kanalizacyjnej.
Został aresztowany szef największej mafii w Polsce, było to możliwie dzięki przeciekom informacji z szeregów jego żołnierzy.


Niepoprawna pisownia

pszeciek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżeciek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przecieg

Niepoprawna pisownia