Poprawna pisownia

aha

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wykrzyknik, który stosujemy kiedy chcemy wyrazić np. potwierdzenie lub zrozumienie, ale nie ogranicza się do tych funkcji – może bowiem również oznaczać przypomnienie czy ironię. W porównaniu do innego, podobnego do wykrzyknika „ach” (który dla odmiany ujawnia spontaniczną reakcję osoby mówiącej i zapisywany jest zawsze przez „ch”) omawiany tu wykrzyknik „aha” zapisywany jest wyłącznie przez „h”.

Przykłady poprawnej pisowni

– Ach, jaki piękny jest ten obraz.
Aha, rozumiem, że Ci się podoba, bo mnie ani trochę.

Aha, cały czas nie odrobiłeś lekcji!
– Ach mamo, daj mi proszę dokończyć poziom w grze.


Niepoprawna pisownia

a cha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a ha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

acha

Niepoprawna pisownia