Niepoprawna pisownia

hytry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chytry

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chytry za każdym razem zapisujemy przez ch. Uzasadnia o jego pochodzenie – już w języku prasłowiańskim występował termin chytati – chwytać, łapać. Jednocześnie ten sam wyraz w innych językach, na przykład po rosyjsku bądź czesku oznaczał osobę cwaną i przebiegłą, ale również mądrą i rozumną.
Chytry to przymiotnik służący do określenia osoby przebiegłej, chciwej, wyrachowanej, podstępnej, łasej na pieniądze. Niekiedy (głównie w mowie potocznej) mówimy tak również na kogoś pomysłowego, błyskotliwego, ale również na coś dobrze przemyślanego, mądrze zrobionego.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli Twój chytry plan się powiedzie, to jutro będziemy bardzo bogaci.
Już nie bądź taki chytry. Należy jej się taka sama zapłata jak Tobie.
Już w dzieciństwie był strasznie chytry, nigdy nie chciał się niczym dzielić z drugą osobą.

Niepoprawna pisownia

hydry

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa hydra.

Niepoprawna pisownia

chydry

Niepoprawna pisownia