Obie formy tego słowa są poprawne, jednak ich wykorzystanie zależy od kontekstu wypowiedzi. Oznacza brak zaciekawienia jakimś tematem.

Poprawna pisownia

nie zainteresowany

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim nie zainteresowany można używać w sytuacjach wyjątkowych, kiedy chcemy podkreślić przeczenie i uwydatnić różnice pomiędzy określeniami. Wymaga uzupełnienia w drugiej części zdania dokładnie określonym przeciwieństwem.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli jesteś nie zainteresowany, tylko tak bardzo znudzony, to wyjdź i nie przeszkadzaj.
Tomek był nie zainteresowany, ale bardzo zniecierpliwiony długim wywodem dziadka.
Według mnie jesteś nie zainteresowany, tylko zwyczajnie obojętny i co najwyżej uprzejmie udajesz, że słuchasz.


Poprawna pisownia

niezainteresowany

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik niezainteresowany jest zgodny z zasadą języka polskiego, która mówi, że przymiotniki w stopniu równym należy zapisywać z partykułą nie łącznie, jeśli służą do opisu konkretnego stanu. Nie wymaga dopełniania innymi określeniami.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek był niezainteresowany samochodami, przez co koledzy często się z niego naśmiewali.
Wydaje mi się, że Jurek jest tym niezainteresowany, dlatego nie zapraszałem go na spotkanie.
Wczoraj odkryłem, że Marcin jest kompletnie niezainteresowany utrzymywaniem tej znajomości.