Poprawna pisownia

zaproponowała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponowała

Niepoprawna pisownia