We współczesnej polszczyźnie stosujemy obie wymienione powyżej formy. Należy jednak zwrócić uwagę, iż mają one zupełnie inne znaczenie, a zatem będziemy ich używać w różnych sytuacjach. Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń, a jeśli masz dodatkowe pytania pamiętaj, że możesz je zadać w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

nie mniej

Poprawna pisownia, znaczenie: tak samo. Zapisywane osobno nie mniej to połączenie partykuły nie z przysłówkiem mniej. W języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca rozłączny zapis wyrazu nie z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym. Po nie mniej zawsze następuje w zdaniu niż lub aniżeli.

Przykłady poprawnej pisowni

Polskie morze to rejon atrakcyjny turystycznie nie mniej, niż polskie góry.
Wrócił dziś z pracy zdenerwowany nie mniej niż wczoraj.
Matematyka fascynowała Bartka nie mniej, niż chemia i fizyka.


Poprawna pisownia

niemniej

Poprawna pisownia, znaczenie: ale, mimo to. Pisownia łączna obowiązuje w przypadku, gdy wyraz niemniej pełni w wypowiedzi funkcję spójnika, którego zadaniem jest przyłączenie zdania lub innego wyrażenia, którego treść jest niezgodna z tym, co możemy wywnioskować z wcześniejszego kontekstu.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek bardzo chciał pojechać na obóz sportowy, niemniej nauka zmusiła go do pozostania w domu.
Marek uwielbiał słodycze, niemniej będąc sportowcem nie mógł ich jeść.
Do katastroficznego w skutkach ocieplenia klimatu jeszcze nieco nam brakuje, niemniej jednak powoli zbliżamy się do tego punktu.
Pracowaliśmy nad tym projektem po kilkanaście godzin dziennie, niemniej jednak efekt końcowy był fenomenalny nawet naszym zdaniem.