Poprawna pisownia

cement

Poprawna pisownia, znaczenie: cement to drobny, szary proszek, który jest mieszaniną kalcynowanego wapienia i gliny. Proszek ten zmieszany z wodą i piaskiem jest doskonałą zaprawą budowlaną. Natomiast w połączeniu z wodą, piaskiem lub określonym kruszywem jest stosowany w produkcji betonu. Cementem określa się też spoiwo i klej. Natomiast w stomatologii oznacza tymczasowe wypełnienie ubytku w zębie. Przenośnie cement znaczy coś, co łączy, więź.
Cement w języku polskim jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, występującym tylko w liczbie pojedynczej, czyli jako wyraz singulare tantum. Pochodzi z języka łacińskiego, od wyrazu caementum, który tłumaczy się jako kamień tłuczony. Do języka polskiego najprawdopodobniej trafił jako niemieckie zapożyczenie od słowa Zement. Prawidłowa pisownia tego wyrazu to cement z en przed spółgłoską zwartą t. Warto wiedzieć, że samogłoskę ę przed spółgłoską zwartą t piszemy tylko i wyłącznie w wyrazach pochodzenia rodzimego.

Przykłady poprawnej pisowni

Wspólne zainteresowanie i pasja do gór cementuje nasz związek małżeński.
Czy ty wiesz, że Kowalski źle rozrobił cement i miał problem z budową altany?
Dentysta powiedział, że biały cement służy do cementowania koron i mostów tymczasowych


Niepoprawna pisownia

cemęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cemend

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cemęd

Niepoprawna pisownia