Poprawna pisownia

na pohybel

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie na pohybel należy zapisywać przez h. Wynika to z faktu, iż wywodzi się ono z języka ukraińskiego. Transkrypt pierwotnego słowa, funkcjonującego u naszych wschodnich sąsiadów, zaowocował pojawieniem się h, co jest zgodne z zasadą, iż słowa zapożyczone tak właśnie piszemy.
Na pohybel to archaiczne określenie, wyrażające mocną dezaprobatę i życzenie komuś zguby, czasem nawet śmierci. W oryginale, w języku ukraińskim, oznaczało szubienicę, a także w przenośni śmierć i zatracenie. W języku polskim przetrwało tylko w wyrażeniu na pohybel komuś, co oznacza na jego nieszczęście, szkodę. Najczęściej występuje w literaturze historycznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Na pohybel naszym wrogom! – zakrzyknął gromko rycerz, wznosząc ku górze długi miecz.
– Zdrajcy są wokół nas? – upewnił się młody szlachcic, po czym ryknął wściekle: – Na pohybel im!
Jeśli nie wiedziałeś, że określenie na pohybel to życzenie czegoś złego, to czemu go używałeś?


Niepoprawna pisownia

na pochybel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napochybel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napohybel

Niepoprawna pisownia