Niepoprawna pisownia

nie godziwe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegodziwe

Poprawna pisownia