Poprawna pisownia

kątomierz

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy przyrząd, który służy do mierzenia i wykreślania kątów na rysunku. Jest to przybór szkolny, używany na lekcji matematyki, podczas rozwiązywania zadań geometrycznych.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ą – dokładnie tak, jak zapisujemy wyraz kąt, znany od czasów języka staropolskiego. Błędy w zapisie wynikają z niewystarczająco starannej artykulacji, kiedy to samogłoska nosowa ą oraz spółgłoska zwarta t są uproszczane do on. Omawiany termin jest wierną kalką z języka niemieckiego, w którym występuje rzeczownik Winkelmesser, również złożony ze słów kąt oraz mierzyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo proszę żebyście przynieśli na jutro kątomierze, gdyż zaczynamy naukę geometrii.
Na sprawdzianie każdy z was może mieć własny kątomierz, ekierkę i cyrkiel.
Jeśli zapomniałeś kątomierza, nie martw się, mam dwa i mogę Ci jeden pożyczyć.


Niepoprawna pisownia

kontomierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kątomież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kątomiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kontomież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kontomiesz

Niepoprawna pisownia