Choć oba sformułowania występują w słowniku języka polskiego, nie należy stosować ich zamiennie, gdyż popełnialibyśmy w ten sposób błąd językowy. Każdy z opisanych poniżej wyrazów może bowiem być używany wyłącznie w określonych sytuacjach. Aby nie popełnić błędu zapoznaj się z poniższym opracowaniem, a w razie gdyby nie rozwiało ono Twoich wątpliwości skorzystaj z sekcji komentarzy, aby zadać naszej redakcji pytanie językowe.

Poprawna pisownia

rzeczypospolita

Poprawna pisownia, znaczenie: termin rzeczypospolita to odmieniona w wołaczu liczby pojedynczej forma rzeczownika rzeczpospolita – należy go stosować tylko jako tę konkretną postać deklinacyjną, użycie go jako mianownik jest błędem. Jeżeli opisywany wyraz odnosi się do tradycyjnej nazwy państwa polskiego, to należy zapisać go wielką literą, z kolei jako nieco przestarzały już synonim republiki może być zapisywany małą literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Rzeczypospolita, czy zmierzasz w dobrym kierunku?
Moja ukochana Rzeczypospolita, wreszcie do Ciebie powróciłem.
Rzeczypospolita, czy nie tęsknisz za czasami, gdy sięgałaś od morza do morza?


Poprawna pisownia

rzeczpospolita

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczpospolita to z kolei forma mianownika liczby pojedynczej. Wyraz posiada analogiczne znaczenie tj. pisany wielką literą stanowi tradycyjną nazwę państwa polskiego, natomiast rzeczpospolita sugeruje jego odrębne znaczenie tj. nieco przestarzałą nazwę republiki.

Przykłady poprawnej pisowni

Po raz kolejny świętujemy rocznicę dnia, w którym po wielu latach niewoli, Rzeczpospolita odzyskała swoją niepodległość.
Rzeczpospolita ostatnimi czasy rozwija się prężnie, a jej dziedzictwo kulturowe rośnie.
Rzeczpospolita, moja ojczyzna, to przedmiot mej dumy i radości.