Niepoprawna pisownia

blamasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

blamaż

Poprawna pisownia, znaczenie: omawiany wyraz zawsze zapisujemy przez ż. Uzasadnia to obowiązująca w języku polskim reguła, która mówi, że słowa obcego pochodzenia oraz te zakończone na -aż należy pisać przez ż. Błędy w pisowni wynikają najczęściej z niewystarczająco starannej artykulacji tego słowa, podczas której niejednokrotnie bardzo wyraźnie słychać dwuznak sz.
Termin blamaż został zapożyczony od naszych zachodnich sąsiadów. W języku niemieckim występuje termin Blamage, o tym samym znaczeniu co w polszczyźnie. Blamaż to inaczej ośmieszenie się, kompromitacja, dyskredytacja.

Przykłady poprawnej pisowni

Finał wielotygodniowych rozmów opozycji skończył się politycznym blamażem.
Był to kolejny blamaż drużyny piłkarzy podczas tegorocznych Mistrzostw Europy.
Uznaliśmy tę porażkę za blamaż naszej drużyny i teraz skupiamy się na przygotowaniach do kolejnego meczu.


Niepoprawna pisownia

blamarz

Niepoprawna pisownia