Poprawna pisownia

hotel

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik hotel należy zapisywać przez h. Jest to wyraz, który w niemal niezmienionej formie został wprowadzony do języka polskiego z francuskiego, gdzie brzmi hôtel. W języku francuskim pojawił się on od łacińskiego hospes, które oznaczało gościa, gospodarza.
Hotel to budynek, w którym mogą zatrzymać się na noc goście za odpowiednią opłatą.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy pojechali za granicę, postanowili znaleźć hotel pięciogwiazdkowy, bo spełniał ich wymagania.
Gdy dojechali na miejsce, byli bardzo zdziwieni tym, jak wyglądał ich hotel, zwłaszcza, że spodziewali się wyższych standardów.
Kolega zareklamował mu hotel, w którym gościł przy okazji poprzedniego urlopu, dlatego postanowił skorzystać.


Niepoprawna pisownia

chotel

Niepoprawna pisownia