Poprawna pisownia

chciałbym

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to forma czasownika chcieć, odmieniona w trzeciej osobie, rodzaju męskim liczby pojedynczej, w trybie przypuszczającym. Wyraża ona pragnienie – osiągnięcia lub posiadania czegoś, życzenie, aby coś się wydarzyło lub aby minęło. Zamiast chciałbym możemy powiedzieć, że mam na coś chęć, pragnę aby coś się zadziało.
Zwrot ten zawsze należy zapisywać łącznie, zgodnie z istniejącą w polszczyźnie regułą, która mówi, że osobowe formy czasownika wraz z cząstkami -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście zawsze piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałbym, abyś przynajmniej raz uważnie posłuchała tego, o czym mówię.
Niestety nie mogę Cię jutro odwiedzić – chciałbym to zrobić, ale obiecałem, że pomogę Kubie z przeprowadzką.
W przyszłe wakacje chciałbym udać się na wycieczkę na Maltę.


Niepoprawna pisownia

chciał bym

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne w formie chciał, bym, na przykład: Chciał, bym towarzyszył mu w wyprawie.