Niepoprawna pisownia

osz ty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oż ty

Poprawna pisownia