Niepoprawna pisownia

osz ty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oż ty

Poprawna pisownia, znaczenie: oż ty powinno być zapisywane przez ż. Wywodzi się ono od wykrzyknienia o!, wzmocnionego partykułą . Dzięki temu nabiera ono silniejszego znaczenia. W takich połączeniach zawsze wykorzystywać należy , nawet jeśli wymowa wskazuje na -sz.
Oż ty jest wykrzyknieniem, stosowanym zazwyczaj do wyrażenia dezaprobaty względem czyjegoś zachowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Oż ty, nie odpuszczę ci tego! Jeśli tak się zachowujesz, będziesz musiał ponieść surową karę.
Oż ty nicponiu, jesteś taki niegrzeczny, że jak ojciec przyjdzie z pracy, to złoi ci skórę pasem.
Oż ty, nie wiem, co ci powiedzieć na takie zachowanie. Jest po prostu chamskie i wulgarne.


Niepoprawna pisownia

oszty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ożty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

orzty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

orz ty

Niepoprawna pisownia