Poprawna pisownia

Mai

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to forma imienia żeńskiego Maja, przybierana podczas odmiany przez następujące przypadki: dopełniacz, celownik oraz miejscownik.
We współczesnej polszczyźnie istnieje reguła, która nakazuje, by imiona i nazwiska kończące się na -ja odmieniać tak, jak odmieniamy rzeczowniki pospolite zakończone tak samo. Nazwa pospolita, wizualnie i fonetycznie podobna do imienia Maja to zgraja, zatem sformułowania te odmienia się podobnie. Łatwo z tego wywnioskować, że Mai to jedyna poprawna forma zapisu i każda próba pisania odmienionej formy tego imienia przez j będzie błędem ortograficznym.

Przykłady poprawnej pisowni

Proszę, przekaż Mai, że zależy mi na tym, by się z nią jak najszybciej skontaktować.
Bardzo mi przykro, że na naszym comiesięcznym spotkaniu po raz kolejny zabrakło Mai.
Muszę pamiętać, by oddać Mai pożyczoną od niej książkę zanim wyjadę na wakacje.


Niepoprawna pisownia

Maji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Maii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Majii

Niepoprawna pisownia