Niepoprawna pisownia

nie słyszący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesłyszący

Poprawna pisownia, znaczenie: niesłyszący pozwala na opis osoby płci męskiej, która nie odbiera dźwięków z powodu uszkodzenia słuchu. Może dotyczyć także kogoś, kto chwilowo nie może czegoś usłyszeć.
Słowo niesłyszący należy zawsze zapisywać łącznie. Jest to imiesłów przymiotnikowy, który zapisuje się zawsze razem z przeczeniem, co jest zgodna z zasadami języka polskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Niesłyszący Karol dowiedział się niedawno, że będzie mógł przejść operację w Stanach Zjednoczonych.
Grzesiek jest niesłyszący, dlatego musisz zawsze pozostać w zasięgu jego wzroku, kiedy mówisz.
Niesłyszący wczorajszej telekonferencji Heniek poprosił mnie o przesłanie mu notatek ze spotkania.


Niepoprawna pisownia

niesłyszoncy

Niepoprawna pisownia