Zabłysnęła i zabłysła to dwie poprawne formy rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej czasu przeszłego dokonanego od czasownika zabłysnąć. Jego synonimami są takie słowa, jak: zaświecić się, zapalić się. Zabłysnąć można też w przenośni, co znaczy – wyróżnić się.
Czasownik ten należy do grupy czasowników, które zawierają cząstkę –ną. W czasie przeszłym te części mowy mogą przyjmować tak zwane formy oboczne – z przyrostkiem –ną, jak również i bez tej cząstki.

Poprawna pisownia

zabłysnęła

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

zabłysła

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Świeczka zabłysnęła na chwilę, by zgasnąć w silniejszym podmuchu wiatru.
Lampa zabłysła bladym światłem, a na ścianach zaczęły tańczyć cienie.
Pierwsza gwiazdka zabłysnęła na niebie, czas siadać do wigilijnego stołu.


Niepoprawna pisownia

zabłysneła

Niepoprawna pisownia