Oba słowa są poprawne, jednak mają różne znaczenie – nie należy jednak stosować ich wymiennie! Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie każdego z nich.

Poprawna pisownia

efektowny

Poprawna pisownia, znaczenie: zwracający na siebie uwagę oryginalnością, pięknem.


Poprawna pisownia

efektywny

Poprawna pisownia, znaczenie: dający dobre wyniki; wydajny, skuteczny; istotny, rzeczywisty.