Niepoprawna pisownia

grekokatolicki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

greckokatolicki

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz greckokatolicki odnosi się do kościoła greckokatolickiego, jak również do charakterystycznych dla niego obrzędów. Kościoły greckokatolickie powstały dzięki unii kościoła katolickiego z cerkwią prawosławną, choć należy mieć na uwadze, że nie wszystkie z nich powstały w ten sposób. W kościołach greckokatolickich wspólny jest obrządek bizantyjski, choć posiada on wiele odmian, a msze mogą być odprawiane w różnych językach.
Poprawną formą zapisu jest greckokatolicki. Pochodzi ono od przymiotnika grecki, od którego utworzono doprecyzowujący człon grecko-. Słowo to wprowadziła do użycia Maria Teresa w XVIII wieku, która w ten sposób chciała ułatwić rozróżnienie wiernych kościoła greckokatolickiego od rzymskokatolickiego oraz katolickiego w obrzędzie ormiańskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Kościół Greckokatolicki jest najbardziej rozpowszechniony w krajach wschodniej Europy.
Ukraiński Kościół Greckokatolicki ma duże znaczenie dla osób pochodzących z Ukrainy.
Nigdy nie był w kościele greckokatolickim, dlatego był ciekaw, jak wygląda odprawiana tam msza.


Niepoprawna pisownia

grecko katolicki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grecko-katolicki

Niepoprawna pisownia