Niepoprawna pisownia

nie prawda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawda

Poprawna pisownia