Niepoprawna pisownia

nie prawda

Niepoprawna pisownia, wyjątek: zapis rozdzielny nie prawda może być poprawny w specyficznej konstrukcji zdania, przykład: Nie prawda, lecz fałsz.


Poprawna pisownia

nieprawda

Poprawna pisownia, znaczenie: jest określeniem czegoś niezgodnego z prawdą lub odbiegającego od rzeczywistości i zastanego stanu faktycznego, używanym również jako aprobata dla własnego wypowiedzenia. Drugim zastosowaniem i znaczeniem jest użycie nieprawda jako wykrzyknienia – wówczas stanowi odpowiedź, która wyraża stanowcze i gwałtowne zaprzeczenie. Wyłączna akceptowana pisownia razem wynika z reguły językowej, mówiącej o łącznym zapisie partykuły nie z rzeczownikami. Synonimy pierwszego znaczenia to słowa fikcja i fałsz, natomiast synonimami wykrzyknienia są zwroty takie jak: wcale nie, absolutnie nie, a skądże, nic podobnego, skądże znowu, wolne żarty oraz właśnie, że nie.

Przykłady poprawnej pisowni

To nieprawda, że sprawca wypadku przekroczył prędkość, nagranie z jego wideorejestratora potwierdza jego wersję wydarzeń.
Świetna historia, szkoda tylko, że połowa tego co mówiłaś to nieprawda i mam na to dowody.
Nieprawda! Wcale do mnie nie dzwoniłeś, proszę to mój telefon – sam zobacz, że nie mam od Ciebie żadnego połączenia.


Niepoprawna pisownia

nieprafda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prafda

Niepoprawna pisownia