Poprawna pisownia

Nikoli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Nikolii

Niepoprawna pisownia