Poprawna pisownia

dwóch

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dwóch zawsze należy zapisywać przez literę ó. Pochodzi ono od słowa dwoje, a zatem w jego przypadku obowiązuje zasada gramatyczna mówiąca, iż ó wymienia się na o w wyrazie pokrewnym.
Warto także zauważyć, że synonimem dla zwrotu dwóch jest wyraz dwu, który posiada to samo znaczenie. Jest starszą wersją, pochodzącą od staropolskiego słowa dwoju.
Dwóch jest liczebnikiem zbiorowym, używanym w kontekście dwóch osób lub przedmiotów. Jest formą dopełniacza, odpowiadającą na pytania: Kogo? Czego?

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie widziałem dwóch, tak podobnych do siebie dziewczyn, jak wy. Jesteście bliźniaczkami?
Wczoraj dwóch podejrzanych mężczyzn zaparkowało nieopodal mojego domu, aby go obserwować.
Janek był wczoraj wściekły, bo zabrakło mu dwóch punktów do zaliczenia testu z biologii.


Niepoprawna pisownia

dwuch

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwuh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwóh

Niepoprawna pisownia