Poprawna pisownia

trzyletni

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną pisownią słowa trzyletni jest pisownia łączną. Jest to słowo z złożone z nierównorzędnych członów z liczebnika (trzy) i rzeczownika (lata). Trzyletni jest przymiotnikiem niestopniowalnym, w liczbie pojedynczej. Oznacza, że ktoś lub coś ma trzy lata albo trwa przez okres trzech lat. Wyrazy pokrewne: trzylatek, trzylecie.

Przykłady poprawnej pisowni

Komitet PZPR w 1978 roku na walnym zebraniu ustalił trzyletni plan rozbudowy wiejskich szkół i przedszkoli.
Trzyletnie dzieci będące pod opieką rodziców mogą korzystać we Wrocławiu z darmowej komunikacji miejskiej.
Do klatki z małymi kociętami podbiegła trzyletnia dziewczynka i zaczęła je delikatnie głaskać oraz czule do nich przemawiać.


Niepoprawna pisownia

trzy letni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzy-letni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszyletni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżyletni

Niepoprawna pisownia