Niepoprawna pisownia

dentki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dętki

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz dętki jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej. W pojęciu motoryzacyjnym oznacza gumowy torus, który został wypełniony powietrzem i znajduje się wewnątrz opony. Słowo dętki określa się również wypełnione powietrzem balony umieszczone wewnątrz piłek. Regionalnie, na wschodzie Polski dętki to synonim bombek choinkowych. Poprawna pisownia tego wyrazu jest przez samogłoskę ę a nie fonetyczny zapis dwuznaku en. Jest to zgodne z zasadą pisowni, która mówi, że w języku polskim przed spółgłoskami zwartymi: p, b, t, d, k, g zawsze pisze się samogłoskę nosową ę. W przypadku słowa dętka po samogłosce ę znajduje się spółgłoska zwarta t. Dlatego poprawną pisownią wyrazu jest dętki.

Przykłady poprawnej pisowni

No, popatrz tylko, znowu w kołach zeszło powietrze. Pewnie dętki w moim rowerze są dziurawe.
Wytrzymałe dętki rowerowe są jednym z ważniejszych elementów ogumienia.
Jechałam na rowerze po szutrowej drodze, ostre kamienie przebiły obie dętki.