Niepoprawna pisownia

nie zupełnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezupełnie

Poprawna pisownia